Vill du ha fiber?

Ange din adress nedan för att anmäla ditt intresse.

Välj gata Välj gatunummer Välj lägenhetsnummer

    Din adress finns inte med som adress i systemet.

    Klicka här för att anmäla din adress.

    Hittar du inte din adress, anmäl dig här

    Saknar du erbjudande om fiber?

    • Att ta ett initiativ för att få tillgång till modernt och framtidssäkert Bredband kan handla om att starta ett fiberprojekt. Här erbjuder vi kortfattad information och verktyg som stöd i genomförandet. Vi kopplar samman erfarenheter från tidigare genomförda fiberprojekt med olika faktakällor, myndigheter och aktuella regelverk.


    Hur snabbt är fiber?

    Jämför fiber med: